Мога да окажа съдействи в много области

ако имате идея която не е описана в този сайт,за мен ще е удоволствие да я усъществим заедно

Най-ценният ресурс е времето,То просто не достига.А още по дефицитният продукт са правилните хора.

Мога да помогна за осъществяването на ваши проекти,като най-ценното мое качество е ,че захвана ли се го правя като за себе си.

  • Разработване на заведение
  • Намиране на персонал
  • Обучение на персонал
  • Рекламни кампании
  • Цялостно брандиране на продукт
  • Маркетингова стратегия
  • Покупко-Продажба на бизнес
  • преговори за по-изгодна цена
  • счетоводна проверка
  • и всичко свързано с малкия бизнес