Стойност на услугите

Цената на моите услуги е в зависимост  от конкретният проект ,неговата сложност и продължителност,но винаги  е съобразена с реалността .

Моята цел е спечелване  на доволни клиенти с които да работим дългосрочно и в следващи проекти а не единичен ангажимент.

Ако имате въпроси или идеи ,ще се радвам да ги обсъдим